مسابقه عکاسی و سفره آرایی شهدین

برای ارسال، تصویر مورد نظر خود را در قسمت مشخص شده زیر بکشید و رها کنید.

سپس آدرس نمایش آن را در قسمت مشخص شده درج نمایید و پس از تکمیل مشخصات خود، نسبت به ارسال فرم اقدام نمایید.

برای آپلود تصاویر خود میتوانید از سایت های اشتراک گذاری مانندwww.picofile.com استفاده کنید.
همچنین میتوانید از سایر روش های ارسال مانند کانال تلگرام شهدین و صفحه اینستاگرام شهدین استفاده کنید.

[Form id=”10″]