تماس با ما

 

تلفن تماس: ۰۵۱۳۱۴۳۴

تلفن پشتیبانی فروشگاه اینترنتی شهدین شاپ : ۰۵۱۳۱۴۳۴۱۴۷

ارتباط مستقیم با مدیرعامل شرکت صنایع غذایی شهدین آقای محسن شریعتی دستجردان : ۰۵۱۳۱۴۳۴۱۱۵

ارتباط از طریق تلگرام : ۰۹۱۵۰۵۹۱۳۱۵

 

 

آدرس

مشهد – جاده فریمان – بعد از تپه سلام – فرعی دوم سمت راست

ایمیل

info@shahdinshop.com

shahdinshop@gmail.com

صنایع غذایی شهدین